Smartab Hi-Tech Chemicals får tilldelningsbeslut från Varuförsörjningen

Smartab Hi-Tech Chemicals har fått ett tilldelningsbeslut från Varuförsörjning på en gemensam upphandling till regionerna Dalarna, Västmanland, Sörmland, Uppsala och Örebro.

Avtalet kommer innebära att Smartab förser regionerna med löpande leveranser av olika bilvårdsprodukter samt spolarvätska. Avtalets värde uppskattas till ca 10,4 MSEK/år och löper på 2 år.

”Det här är ett viktigt steg i vår fortsatta satsning på nyckelkunder och offentliga upphandlingar. Vårt fokus på miljömärkta produkter är en styrka här, och detta tilldelningsbeslut är ytterligare ett bevis på att vi har gjort en korrekt satsning med vårt utökade miljösortiment”, säger Karin Örnkloo, VD på Smartab Hi-Tech Chemicals.

Andra nyheter