Petroleumavfettning

Petroleumavfettning, eller kallavfettning som man vanligtvis säger, löser petroleumbaserad smuts och används vid behov som ett komplement till den alkaliska avfettningen. Exempel på användningsområden är asfalt, tjära, olja och vägsalt.

Visa filter