Du är här: HemOm SmartabMiljö & Kvalitet

Miljö och kvalitet

Smartabs verksamhet bedrivs med tanke på miljö och kvalitet varje dag
Vi är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 & ISO 9001. Vi är anslutna till Förpacknings- och tidningsinsamlingen samt El-kretsen för producentansvar för elektriska och elektroniska produkter. Vi har produkter som är godkända för Naturskyddsföreningens kemikaliesvep samt miljömärkningen Svanen.
Nedan hittar du certifikat och intyg för vår verksamhet

Vårt miljöarbete

Smartab arbetar aktivt med miljöfrågor och med att ständigt förbättra miljöledningssystemet. Vi arbetar för att minska vår miljöpåverkan så långt som möjligt och detta främst på områden som berör transport, energianvändning, avfall och produkter

 • Smartab ska följa bindande krav såsom legala krav samt övriga åtaganden.
 • Vi strävar mot att förbättra de aktiviteter i vår verksamhet som påverkar olika miljöaspekter.
 • Vi utför en miljöutredning varje år där vi bl.a. följer upp energiförbrukning, avfallsmängd och vattenförbrukning.
 • Vi verkar för att minska vår negativa miljöpåverkan genom att informera våra kunder om hur de lämpligast använder våra produkter.
 • Vi granskar löpande vårt produktsortiment för kunna förnya befintliga produkter vid behov samt för att kunna erbjuda våra kunder miljömässiga alternativ.
 • Vi arbetar för att minska tomemballage och onödigt avfall samt sopsorterar och återvinner miljöfarligt avfall som uppstår i verksamheten.
 • Vi följer upp bränsleförbrukningen för vår fordonsflotta varje månad med vilja att effektivisera resor för minsta möjliga miljöbelastning.
 • Vi kommunicerar vårt miljöarbete internt och externt.

Vårt kvalitetsarbete

Vi har som kvalitetsmålsättning att tillgodose våra kunders önskemål och krav. Vi har som ambition att våra kunder ska se oss som en pålitlig och kompetent leverantör.

Detta sker genom: Bibehållen hög kvalitet vad gäller både produkter och service, säkra och snabba leveranser, motiverade & engagerade medarbetare. Strävan efter ständiga förbättringar.

 • Vi utför internrevisioner för att kontinuerligt se över våra arbetssätt.
 • Vi samarbetar med våra leverantörer för att ta fram ett produktsortiment anpassat efter våra kunders önskemål vad gäller kvalitet och miljö.
 • Vi utför årligen en kundundersökning för att följa upp kundnöjdhet.
 • Vi sätter upp miljö- och kvalitetsmål som följs upp årligen.
 • Vi har en systematisk avvikelsehantering som innebär att vi utreder och följer upp reklamationer mm.
 • Vi genomför årligen ledningens genomgång

Arbetsmiljö

En säker arbetsmiljö är viktigt för er personal och era kunder. Smartab erbjuder ett supportsystem för att hjälpa er uppfylla de krav som ställs på hälsa, säkerhet och miljö.

Vi erbjuder fullservice, från exakta säkerhetsdatablad till etiketter för era olika sprayflaskor. Om ni så önskar kan vi erbjuda er en genomgång av kemi, kemikaliehantering, hur man läser en etikett samt tyder ett säkerhetsdatablad.

Letar du efter säkerhetsdatablad?
Du kan enkelt söka reda på den dokumentation du behöver, allt samlat på en sida!