Du är här: HemOm SmartabVisselblåsare

Visselblåsare

Smartab strävar efter att upprätthålla en god förvaltningskultur och motverka korruption och andra oegentligheter.
Så kallade visselblåsare spelar en central roll för att värna och främja viktiga värden i ett demokratiskt samhälle, såsom öppenhet och transparens. Smartabs elektroniska visselblåsarkanal är ett led i organisationens arbete med att förebygga och upptäcka missförhållanden samt att skydda visselblåsare, som rapporterar om missförhållanden.

Med visselblåsning menas att det inom vår verksamhet finns missförhållande som är av allmänintresse. Det kan handla om ett konstaterat eller välgrundad misstanke om ett olämpligt, olagligt beteende. Det gäller oavsett om handlingen eller beteendet sker genom ett uppsåtligt eller oaktsamt agerande. Med allmänintresse menas att missförhållandet angår en bredare krets av människor och det ska finnas ett berättigat intresse av att informationen kommer fram. För att säkerställa att visselblåsaren kan anmäla ärenden anonymt använder vi oss av en extern partner som förmedlar information om ärendet mellan företaget och anmälaren. För att kunna utbyta information krävs att en e-postadress anges, den kommer att vara anonym för företaget.

Hur går rapportering till?
Klicka på länken för att komma till Ärenderegistrering.