Tar Remow Miljö II

Kemikaliesvepet

Miljöanpassad stark tjärlösare

  • Super effektiv
  • Mycket skonsam
  • Löser även tjocka lager tjära

 

Tar Remow Miljö II är en miljöanpassad tjärlösare och avlägsnar snabbt och effektivt asfalt, salt och tjära från alla typer av ytor. Produkten löser även extra tjocka lager av tjära och fett.

Tar Remow Miljö II är mycket skonsam och kan användas även på förseglade och vaxade ytor utan att skada skyddet.

Information
Bruksanvisning
Dokumentation
Märkningsuppgifter

Miljömärkning: Kemikaliesvepet

Produktkod: 1080D, 1080B

Mängd: 25 liter, 205 liter

Förpackning: 1080D, 1080B

Liknande produkter

Inga produkter hittade.
Visa fler