Kallavfettning Agro

Kemikaliesvepet

Kallavfettning Agro är en extra kraftfull petroleumbaserad avfettning som avlägsnar fett, olja, tjära, asfalt, intorkade bränslerester och övriga petroleumbaserade problem från alla typer av ytor.

Produkten kan även användas vid motortvätt, för rengöring av verktyg och i smådelstvätt.

Information
Bruksanvisning
Dokumentation
Märkningsuppgifter

Varumärke: Autosmart

Miljömärkning: Kemikaliesvepet

Produktkod: LB001B, LB001D

Mängd: 25 liter, 205 liter

Förpackning: Dunk: 25 liter, Fat: 208 liter

Liknande produkter

Inga produkter hittade.
Visa fler