AdBlue

AdBlue är en 32,5% lösning av Urea och avjoniserat vatten. Vätskan är giftfri, enkel att hantera och är inte skadlig för miljön. AdBlue ska tillsättas i för detta avsedd tank, den får inte hällas direkt i dieseltanken. AdBlue är avsett för bilar med ett SCR-system.

Information
Bruksanvisning
Dokumentation
Märkningsuppgifter

Varumärke: Swed Handling

Produktkod: 725

Förpackningstorlek: 10L, 205L, 1000L

Liknande produkter

Inga produkter hittade.
Visa fler