Jesper Sundblad

Senior Key Account Manager

I min roll har jag ett mer övergripande försäljningsarbete för våra KAM-kunder som finns utspridda över hela landet. Jag reser runt till våra kunder tillsammans med vår säljkår och ser till att kunderna tas hand om och har rätt produkter och att servicen är bra. I min roll arbetar jag även mer strategiskt med kundsegment, hur vi ska arbeta för att hitta fler kunder och strukturera oss för framtiden. Det är en stor variation av kunder, allt ifrån personbilsbolag till gruvbolag vilket gör vardagen rolig och variationsrik. Eftersom Smartabs erbjudande är så stort så är möjligheterna även stora och potentialen att hitta nya marknader stor. Min roll i kombination med våra distriktssäljare ger oss en otrolig möjlighet till att växa och hitta nya samarbeten och affärsmöjligheter. Jag tycker det är ett unikt koncept som vi har på bolaget idag, där vi levererar och utför service till våra kunder över hela landet genom vår säljkår.