Ozzy Juice – röd

Ozzy Juice Röd är en finare vätska men fortfarande kraftig och pH-neutral systemvätska som varken är giftig, brandfarlig eller kaustisk. Den pH-neutrala vattenbaserade avfettningslösningen innehåller ej fosfater, lösningsmedel, konserveringsmedel eller baktericider och minskar därmed hälso-, säkerhets- och brandriskerna på arbetsplatsen.

Information
Bruksanvisning
Dokumentation
Märkningsuppgifter

Varumärke: Autosmart

Produktkod: SM016

Mängd: 20 liter

Förpackning: Dunk 20 liter

Liknande produkter