Tar Remow

Extra stark tjärlösare

  • Supereffektiv
  • Mycket skonsam
  • Löser även tjocka lager tjära

 

Tar Remow är kanske marknadens mest effektiva tjärlösare och avlägsnar snabbt och effektivt asfalt, salt och tjära från alla typer av ytor. Produkten löser även extra tjocka lager av tjära och fett.

Tar Remow är mycket skonsam och kan användas även på förseglade och vaxade ytor utan att skada skyddet.

SMARTAB tillhandahåller också en miljöanpassad tjärlösare Tar Remow Miljö II, som i de flesta fall rengör och avfettar lika bra som Tar Remow.

Information
Bruksanvisning
Dokumentation
Märkningsuppgifter

Varumärke: Autosmart

Produktkod: 106D, 106B

Mängd: 25 liter, 205 liter

Förpackning: Dunk 25 liter, Fat 205 liter

Liknande produkter