Smartwasher PCS28 SuperSink

Maskinen är utvecklad för att avlägsna olja och fett från motor- och maskindelar och för att sedan oskadliggöra avfallet. Maskinen använder en biokemisk reaktion i ett slutet system för att avlägsna smuts. Den pH-neutrala vattenbaserade avfettningslösningen innehåller ej fosfater, lösningsmedel, konserveringsmedel eller baktericider och minskar därmed hälso-, säkerhets- och brandriskerna på arbetsplatsen. Smartwasher tillmötesgår det allt strängare miljö- och avfallshanteringslagarna.

Information
Bruksanvisning
Dokumentation
Märkningsuppgifter

Varumärke: SmartWasher

Produktkod: SM120

Modell: PCS28
Mått (maskin): 94 X 116 X 105 cm
Mått (tvättho): 65 X 102 X 18 cm
Vikt: 45 kg
Tank: 80 liter
Temperatur: 40ºC

Liknande produkter