Anpassa sidan
it2u
Du är här just nu: Hem » Smartab » Miljö och kvalitet
onsdag, 12 aug 2020

Miljö och kvalitet

E-postadress Skriv ut

Smartabs verksamhet bedrivs med tanke på miljö- och kvalitet varje dag

Smartab Hi-Tech Chemicals AB arbetar rikstäckande med försäljning av kemikalier och tillbehör för fordonsvård, rengöring och underhåll. Vi fokuserar på lokal närvaro vilket innebär att vi finns tillgängliga för våra kunder. Detta möjliggör snabba leveranser och personlig service.

Vi är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 & ISO 9001. Vi är anslutna till Förpacknings- och tidningsinsamlingen samt El-kretsen för producentansvar för elektriska och elektroniska produkter. Vi har produkter som är godkända för Naturskyddsföreningens kemikaliesvep samt miljömärkningen Svanen.


Miljöpolicy

Smartab arbetar aktivt med miljöfrågor och med att ständigt förbättra miljöledningssystemet. Vi arbetar för att minska vår miljöpåverkan så långt som möjligt och detta främst på områden som berör transport, energianvändning, avfall och produkter

- Smartab ska följa bindande krav såsom legala krav samt övriga åtaganden.
- Vi strävar mot att förbättra de aktiviteter i vår verksamhet som påverkar olika miljöaspekter.
- Vi utför en miljöutredning varje år där vi bl.a. följer upp energiförbrukning, avfallsmängd och vattenförbrukning.
- Vi verkar för att minska vår negativa miljöpåverkan genom att informera våra kunder om hur de lämpligast använder våra produkter.
- Vi granskar löpande vårt produktsortiment för kunna förnya befintliga produkter vid behov samt för att kunna erbjuda våra kunder miljömässiga alternativ.
- Vi arbetar för att minska tomemballage och onödigt avfall samt sopsorterar och återvinner miljöfarligt avfall som uppstår i verksamheten.
- Vi följer upp bränsleförbrukningen för vår fordonsflotta varje månad med vilja att effektivisera resor för minsta möjliga miljöbelastning.
- Vi kommunicerar vårt miljöarbete internt och externt.Kvalitetspolicy

Vi har som kvalitetsmålsättning att tillgodose våra kunders önskemål och krav. Vi har som ambition att våra kunder ska se oss som en pålitlig och kompetent leverantör. Detta sker genom: Bibehållen hög kvalitet vad gäller både produkter och service, säkra och snabba leveranser, motiverade & engagerade medarbetare. Strävan efter ständiga förbättringar

- Vi utför internrevisioner för att kontinuerligt se över våra arbetssätt.

- Vi samarbetar med våra leverantörer för att ta fram ett produktsortiment anpassat efter våra kunders önskemål vad gäller kvalitet och miljö.

- Vi utför årligen en kundundersökning för att följa upp kundnöjdhet.

- Vi sätter upp miljö- och kvalitetsmål som följs upp årligen.

- Vi har en systematisk avvikelsehantering som innebär att vi utreder och följer upp reklamationer mm.

- Vi genomför årligen ledningens genomgångArbetsmiljö

En säker arbetsmiljö är viktigt för Er personal och Era kunder. Smartab erbjuder ett supportsystem för att hjälpa Er uppfylla de krav som ställs på hälsa, säkerhet och miljö.
Vi erbjuder fullservice, från exakta säkerhetsdatablad till etiketter för Era olika sprayflaskor. Om Ni så önskar kan vi erbjuda Er en genomgång av kemi, kemikaliehantering, hur man läser en etikett samt tyder ett säkerhetsdatablad.