Ledig tjänst: Administrativ chef med utvecklingsfokus

Nu söker vi på Smartab dig som vill fortsätta vår utvecklingsresa och som kan bidra med nya ögon i vår verksamhet.

I samband med en pensionsavgång passar vi på att omfördela resurser vilket ger dig som administrativ chef större möjlighet att ägna dig åt ledarskap och organisation på ett affärsdrivet företag. I rollen ingår direkt personalansvar för en personalgrupp på sju personer inom administration och lager, men du stöttar även företagets alla chefer inom övergripande personal- och ledarskapsfrågor. Du planerar, stöttar och leder arbetet med kvalitet och miljö och du fungerar som ett bollplank till din personal gällande prioritering och rutiner, hela tiden med affärsmässighet i fokus.

Rollen är bred och ger dig stor insyn i hela företaget, i din grupp ingår utöver lager även vår KMA avdelning, säljanalytiker och lön. Det är du som ger hela verksamheten möjlighet att flyta på så smidigt som möjligt genom goda rutiner, processer och strukturer. En av dina viktigaste arbetsuppgifter kommer att vara att kontinuerligt utveckla våra styr- & kontrollsystem för uppföljning av verksamheten. Du är ansvarig för vår IT-drift i samarbete med vår partner och har även ansvar för fastigheten och avtal med leverantörer.

Du jobbar nära övriga funktioner på kontoret: VD, försäljningschef, marknadschef och ekonomichef och du ingår i ledningsgruppen och rapporterar till vd.