Mål: Att samtliga efter avslutad utbildning skall ha mycket goda praktiska och teoretiska kunskaper inom följande områden:

 • Vaxning och polish: Lackanalys, behovsanalys, produktval samt tillvägagångssätt.
 • Lackförsegling: Lackanalys, teoretiskt och praktiskt tillvägagångssätt, garantier.
 • Plast och gummirekonditionering: Behovsanalys och tillvägagångssätt.
 • Interiörtvätt och impregnering: Produktval och tillvägagångssätt.
 • Polermaskins användning: Maskinval samt utbildning i praktiskt hand- havande.
 • Ergonomi för bilvårdare och rekondare: Arbetsställningar och hjälpmedel.
 • Kemikaliekunskap: Ph-värde, vilken typ av kemikalie till vad och varför.
 • Yrkeshygien: Hur skall kemikalier hanteras för att minimera risker, hur skall man läsa och tolka

  ett säkerhetsdatablad.

 • Miljö och kemikalier: vad är miljöanpassat och varför.
 • Avfettning och rengöring av fordon: Produktval och tillvägagångssätt.
 • Oxidborttagning: Lackanalys, produktval samt tillvägagångssätt.
 • Polering och repborttagning: Lackanalys, produktval samt tillvägagångssätt.
 • Rengöring av lack: Hur tar man bort lackstänk, flygrost och nedfall.