Du är här: HemVåra kvalitetskrav

Vi tar vårt ansvar för miljön på allvar. Våra produkter är tillverkade i system certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001.
Smartab har en väl utvecklad kvalitets- och miljöpolicy.

En säker arbetsmiljö
En säker arbetsmiljö är viktigt för Er personal och Era kunder. Smartab erbjuder ett support system för att hjälpa Er uppfylla de krav som ställs på hälsa, säkerhet och miljö.
Vi erbjuder fullservice, från exakta säkerhetsdatablad till etiketter för Era olika tvåldispensers. Om Ni så önskar kan vi erbjuda Er en genomgång av kemi, kemikaliehantering, hur man läser en etikett samt tyder ett säkerhetsdatablad.