Utbildningsmål & kursinnehåll

2011-03-07 22:29
Skriv ut

Mål: Att samtliga efter avslutad utbildning skall ha mycket goda praktiska och teoretiska kunskaper inom följande områden: