Anpassa sidan
it2u
Du är här just nu: Hem » Smartab » Miljö och kvalitet
söndag, 22 okt 2017

Miljö och kvalitet

E-postadress Skriv ut

 • Smartab har en väl utvecklad Kvalitets, Miljö och Farligtgods policy.
 • Smartab är ISO9001 samt ISO14001 certifierade.
  Produktionen av produkter sker hos Autosmart som även de är ISO9001 samt ISO14001 certifierade.
 • Smartab är ansluten till FTi, register för producentansvar, och erlägger avgift för hantering av tomemballage.
 • Smartab är också anslutet till El-kretsen AB och följer därmed Förordning om producentansvar
  för elektriska och elektroniska produkter (SFS 2005:209 samt 2005:210).

  El-kretsen garanterar en miljösäker hantering med effektiva behandlingssystem och hög kvalitet.
  Enbart kvalitets- och miljöcertifierade återvinningsföretag anlitas och samtliga insamlade
  elprodukter förbehandlas enligt särskilda föreskrifter från Naturvårdsverket. Läs mer!


Våra kvalitetskrav

Vi tar vårt ansvar för miljön på allvar. Våra produkter är tillverkade i system certifierade enligt ISO9001 och ISO14001. Smartab har en väl utvecklad kvalitets- och miljöpolicy.


En säker arbetsmiljö

En säker arbetsmiljö är viktigt för Er personal och Era kunder. Smartab erbjuder ett supportsystem för att hjälpa Er uppfylla de krav som ställs på hälsa, säkerhet och miljö.
Vi erbjuder fullservice, från exakta säkerhetsdatablad till etiketter för Era olika sprayflaskor. Om Ni så önskar kan vi erbjuda Er en genomgång av kemi, kemikaliehantering, hur man läser en etikett samt tyder ett säkerhetsdatablad.