Anpassa sidan
it2u
Du är här just nu: Hem » Om Smartab » Företaget » Miljö och kvalitet
fredag, 28 apr 2017

MILJö & KVALITET

E-postadress Skriv ut
 • Smartab har en väl utvecklad Kvalitets, Miljö och Farligtgods policy.
 • Smartab är ISO9001 samt ISO14001 certifierade.
  Produktionen av produkter sker hos Autosmart som även de är ISO9001 samt ISO14001 certifierade.
 • Smartab är ansluten till FTi, register för producentansvar, och erlägger avgift för hantering av tomemballage.
 • Smartab är också anslutet till El-kretsen AB och följer därmed Förordning om producentansvar
  för elektriska och elektroniska produkter (SFS 2005:209 samt 2005:210).

  El-kretsen garanterar en miljösäker hantering med effektiva behandlingssystem och hög kvalitet.
  Enbart kvalitets- och miljöcertifierade återvinningsföretag anlitas och samtliga insamlade
  elprodukter förbehandlas enligt särskilda föreskrifter från Naturvårdsverket. Läs mer!