Anpassa sidan
it2u
Du är här just nu: Hem » Smartab » Miljö och kvalitet
måndag, 23 apr 2018

Miljö och kvalitet

E-postadress Skriv ut

Vi på Smartab Hi-Tech Chemicals AB värdesätter att aktivt arbeta med miljö- och kvalitetsfrågor.
Smartab är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi är även anslutna till FTI (näringslivets insamlingssystem för återvinning av tidningar och förpackningar) samt El-kretsen och följer därmed förordningen om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter (SFS 2014:1075).


Våra miljö- och kvalitetsledningssystem innebär att vi ständigt strävar mot att förbättra vår verksamhet. Vår miljö- och kvalitetspolicy sätter standarden för hur vi arbetar kring miljö- och kvalitetsfrågor.


- Vi strävar efter att effektivisera våra transporter för en minskad miljöpåverkan.
- Vi utför internrevisioner för att kontinuerligt se över våra arbetssätt.
- Vi samarbetar med våra leverantörer för att ta fram ett produktsortiment anpassat efter våra kunders önskemål vad gäller kvalitet och miljö.
- Vi utför årligen en kundundersökning för att följa upp kundnöjdhet.
- Vi följer och bevakar de lagar som rör verksamheten
- Vi ser till att ha uppdaterade säkerhetsdatablad
- Vi sätter upp miljö- och kvalitetsmål som följs upp årligen.
- Vi bedriver avvikelsehantering
- Vi genomför årligen ledningens genomgång


Ovanstående punkter är en del av det som gör att Smartabs verksamhet bedrivs med tanke på miljö- och kvalitet varje dag.


En säker arbetsmiljö

En säker arbetsmiljö är viktigt för Er personal och Era kunder. Smartab erbjuder ett supportsystem för att hjälpa Er uppfylla de krav som ställs på hälsa, säkerhet och miljö.
Vi erbjuder fullservice, från exakta säkerhetsdatablad till etiketter för Era olika sprayflaskor. Om Ni så önskar kan vi erbjuda Er en genomgång av kemi, kemikaliehantering, hur man läser en etikett samt tyder ett säkerhetsdatablad.